Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vás oslovit svoji nabídkou ke spolupráci v oblasti přípravy a realizace staveb v oboru „Pozemního stavitelství“.
Jmenuji se Jan Kryšpín a dlouhodobě se zabývám technickou přípravou, stavebním rozpočtováním a drobnou projektovou činností. Tuto činnost vykonávám jako OSVČ.

Způsobilost

Autorizovaný stavitel v oboru „Pozemní stavby“, člen ČKAIT, autorizace č.0001224 ze 4.1.1994.
Živnostenský list k „Provádění staveb“ a „Projektová činnost ve výstavbě“.
Místo činnosti: Praha – Středočeský kraj

Co nabízím

A/ PŘÍPRAVA

1/ Kontrola, vyhodnocení a připomínkování kompletnosti stavebního řešení projektových dokumentací
2/ Prověrka nabídkových rozpočtů z hlediska kompletnosti, oprávněnosti rozsahu a cenové úrovně

B/ DROBNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST-syst. ZWCAD-2D
1/ Zpracování stavební části projektové dokumentace v rozsahu vyplývajícím z úrovně autorizace
2/ Dopracování neřešených částí PD k vydání stavebního povolení (osazení objektu do terénu, drobné stavby na pozemku stavebníka apod.)
3/ Dopracování neřešených částí PD k realizaci (konstrukční detaily, skladby stropů, podlah a střech apod.)
4/ Stavební výkresy ve formátu A3-4-možný export do WORD.

C/ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY-STAVEBNÍ ROZPOČTY
1/ Výkaz výměr jako součást programu KROSplus. Na vyžádání lze zpracovat i samostatně ve Wordu či Excelu
2/ Položkový stavební rozpočet v programu KROSplus v aktuální CÚ s převodem do Excelu použitelný pro dotaci EU
3/ Profese ZTI, ÚT a EL zadávám ke zpracování specialistům
4/ Vyhotovení rozpočtu k zadání, tj. pro výběrové řízení s převodem do Excelu
5/ Profesní a cenový harmonogram(EXCEL)

D/ VÝKON ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE

V souladu s živnostenským zákonem č.455/1991Sb., zajišťuji výkon funkce odpovědného zástupce na základě mandátní smlouvy

Honorář
Dle honorářového řádu ČKAIT, nejsem plátce DPH, cena sjednaná předem, způsob platby dle dohody.